.

Bedrijfsinformatie

TGvia BV houdt zich bezig met mobiliteit in het algemeen, en specifiek met ondersteuning in Openbaar Vervoer,
zowel het meedenken bij vervoersvraagstukken als fysieke ondersteuning  met OV-bussen en het meerijden in een dienstregeling.

TGvia BV (en haar rechtsvoorganger) is ruim 50 jaren aktief op de markt van  personenvervoer, met name grootschalige vervoersprojecten,
zoals regiotaxisystemen (vraagafhankelijk vervoer) en leerlingenvervoer (bundeling van reizigersstromen).